Wzory wniosków do pobrania

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać aktualne wnioski m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze. Poniżej link z aktualnymi wzorami. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019