Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że od 4 maja 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraca do normalnego trybu pracy i jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki, środy-piątki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 10:00 do 18:00. Przypominam, że Ośrodek ma nową siedzibę przy ulicy Jana Pawła II 61 (przy kościele, dawne przedszkole). W dalszym ciągu obowiązują wszelkie środki ostrożności, w związku z czym proszę telefonicznie umawiać się z pracownikami na konkretną godzinę, na spotkanie przychodzić w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych (istnieje możliwość dezynfekcji rąk w Ośrodku). Przed wejściem do biura każdy petent musi wypełnić ankietę i poddać się badaniu temperatury. Osoby z …

Ważna informacja dla uczestników warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel zostanie przeznaczone ze środków PFRON łącznie 174 mln zł.

Bezpłatna aplikacja „Twój Parasol”

Aktualna sytuacja w kraju związana z panującym stanem epidemii i związane z tym ograniczenia w przemieszczaniu się, konieczność pozostawania w domu, może być szczególnie trudna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatna aplikacja „Twój Parasol” może być przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza gdy kontakt ze służbami i konieczność zachowania dyskrecji w sprawach przemocy są utrudnione. Aplikacja „Twój Parasol” to wsparcie i niezbędne informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Więcej informacji znajdziesz wchodząc na podany niżej link: https://twojparasol.com/

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTARCZANIA LEKÓW DLA OSÓB W KWARANTANNIE

Osoby objęte kwarantanną, w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, które są niezbędne w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej: OPS) i zgłosić potrzebę realizacji recepty.

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych w dobie koronawirusa

W związku z trwającą sytuacją związaną z koronawirusem kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że: – od dnia 31 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania zmieniony zostaje czas pracy pracowników Ośrodka we wtorki i odbywał się będzie tak jak w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30, – Ośrodek pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta. Kontakt z pracownikami następuje za pomocą rozmowy telefonicznej, lub drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP). Skompletowane dokumenty do przekazania pracownikom Ośrodka można zostawić w przygotowanej urnie w Urzędzie Gminy na poziomie -1.