INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTARCZANIA LEKÓW DLA OSÓB W KWARANTANNIE

Osoby objęte kwarantanną, w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, które są niezbędne w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej: OPS) i zgłosić potrzebę realizacji recepty.