INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTARCZANIA LEKÓW DLA OSÓB W KWARANTANNIE

Osoby objęte kwarantanną, w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, które są niezbędne w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej: OPS) i zgłosić potrzebę realizacji recepty.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości leczenia, w związku z coraz dłuższym czasem realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek, procedurę pozyskania leków należy rozpocząć z kilkudniowym wyprzedzeniem. Proszę zatem nie odkładać załatwienia leków na ostatnią chwilę. Poniżej przedstawiam procedurę dostarczania leków:

  1. W momencie wystąpienia zapotrzebowania na leki, powinien Pan/Pani skontaktować się telefonicznie z właściwym Ośrodkiem zdrowia, z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wystawienia e-recepty na podstawie danych z dokumentacji leczniczej.
  2. Po wystawieniu przez lekarza e-recepty, telefonicznie kontaktuje się Pan/Pani z kierownikiem apteki P. Siedlarczyk (nr tel. 18 265 90 19) podając: telefon do OPS w Łapszach Niżnych (18 265 91 45 lub 18 262 89 16), otrzymany kod e-recepty i pesel. Podczas rozmowy z pracownikiem apteki należy uzgodnić sposób odbioru tych leków i sposób płatności za wydane leki. Wskazane jest korzystanie z płatności bezgotówkowych.
  3. Kontaktuje się Pan/Pani z OPS i informuje o zgłoszeniu realizacji recepty i ustaleniach z apteką.

Z poważaniem Magdalena Grywalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.