Do 5.01.2021 r. do godz. 10:00 termin składania karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, informuje o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: – dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, – osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.