Bezpłatne wsparcie psychoterapeuty i terapeuty ds. uzależnień i współuzależnienia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje o kontynuacji projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego.

Od stycznia 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej OPS) przy ulicy Jana Pawła II 61 przyjmuje psychoterapeuta. O wsparciu radcy prawnego i mediatora zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

Na wizytę z psychoterapeutą można się umówić telefonicznie za pośrednictwem pracowników socjalnych dzwoniąc do OPS (18 265 91 45) bądź bezpośrednio do specjalisty Pani Marzeny Bandyk pod nr tel. 606 515 717. Najbliższe dyżury psychoterapeuty odbędą się: 

 • 25 lutego (sobota) od 8:00 do 16:00
 • 11 marca (sobota) od 8:00 do 16:00
 • 23 marca (czwartek) od 8:00 do 13:00
 • 8 kwietnia (sobota) od 8:00 do 16:00
 • 13 kwietnia (czwartek) od 8:00 do 13:00.
  Przypominam, że w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmuje terapeuta ds. uzależnień i współuzależnienia, Pani Alicja Zygmuntowicz. Dyżury odbywają się w każdą środę miesiąca w godzinach: 
 • pierwsza, druga i czwarta środa miesiąca od 9:30 do 13:30
 • trzecia środa miesiąca od 11:30 do 15:30.
  Do terapeuty można umówić się dzwoniąc pod wskazany wyżej nr telefonu OPS bądź bezpośrednio do P. Alicji Zygmuntowicz pod nr telefonu 505 256 101.JAKIEGO RODZAJU WSPARCIE ŚWIADCZĄ SPECJALIŚCI?
 • PSYCHOTERAPEUTA: pomoc w formie konsultacji, poradnictwa, wsparcia emocjonalnego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe związane m.in. z chorobami, niepełnosprawnością, żałobą, zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, bezrobociem, przemocą w rodzinie, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, rozpadem rodziny.
 • TERAPEUTA ds. UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA: pomoc w formie konsultacji, poradnictwa, terapii dla osób/ rodzin, dzieci i młodzieży/osób dorosłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (np. od gier komputerowych, telefonów komórkowych), doświadczających przemocy w rodzinie.