Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Niezbędne pliki do pobrania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus