Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


“ZŁO NIE RZUCA SIĘ W OCZY I ZAWSZE JEST LUDZKIE; DZIELI Z NAMI ŁÓŻKO I JADA PRZY NASZYM STOLE” W. H. Auden

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być każdy, a szczególnie współmałżonek, partner, rodzice, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku.


Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa i nie tylko.

Osobisty plan awaryjny poradnik

 


POTRZEBUJESZ WSPARCIA? ZADZWOŃ

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ NA PRZEMOC

INFORMATOR DLA ŚWIADKÓW PRZEMOCY: Informator Reaguj na Niebiesko-1

 

HARMONOGRAM WSPARCIA TERAPEUTY, RADCY PRAWNEGO I MEDIATORA NA II KWARTAŁ DO POBRANIA  TUTAJ HARMONOGRAM II KWARTAŁ