Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


„ZŁO NIE RZUCA SIĘ W OCZY I ZAWSZE JEST LUDZKIE; DZIELI Z NAMI ŁÓŻKO I JADA PRZY NASZYM STOLE” W. H. Auden

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być każdy, a szczególnie współmałżonek, partner, rodzice, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku.


Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa i nie tylko.

Osobisty plan awaryjny poradnik

 


POTRZEBUJESZ WSPARCIA? ZADZWOŃ

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ NA PRZEMOC

INFORMATOR DLA ŚWIADKÓW PRZEMOCY: Informator Reaguj na Niebiesko-1

 

HARMONOGRAM WSPARCIA TERAPEUTY, RADCY PRAWNEGO I MEDIATORA NA II KWARTAŁ DO POBRANIA  TUTAJ HARMONOGRAM II KWARTAŁ

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY? TA WIADOMOŚĆ CIĘ ZAINTERESUJE

Stowarzyszenie Niebieska Linia rozpoczął prace nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim zostanie wydanych 21 artykułów. Celem programu jest m.in. psychoedukacja poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które będą pomocne w zatrzymaniu przemocy w rodzinie, w wychodzeniu z niej oraz w lepszym radzeniu sobie z jej skutkami.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułami i do śledzenia Facebooka Stowarzyszenia Niebieska Linia oraz strony internetowej http://www.niebieskalinia.org/

Plakat_Artykuły

harmonogram

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Grywalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych