Struktura organizacyjna

Strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych określa Zarządzenie nr 021.21.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia poniższy schemat

Schemat org OPS