Karta Dużej Rodziny

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych realizowana jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, program Karta Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających na utrzymaniu i wychowujących co najmniej 3 dzieci, oraz dla rodziców którzy mieli na utrzymaniu i wychowaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, chyba że rodzina posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,56 zł. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, w opłatach paszportowych, darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zalozyc-kdr

Formularze do pobrania znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku