Statut Ośrodka

Uchwała Nr X-98/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych: SC36020082408220

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X-98/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2019 r. – Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych: SC36020082408230