Kadra

Kierownik:

Magdalena Grywalska


Pracownicy socjalni:

Alina Galica – starszy pracownik socjalny, sołectwa: Łapsze Wyżne, Trybsz, Łapszanka.

Monika Kowalczyk – starszy pracownik socjalny, sołectwa: Kacwin, Falsztyn, Frydman.

Aneta Polczyk – pracownik socjalny, sołectwa: Łapsze Niżne, Niedzica, Niedzica Zamek.


Asystent rodziny:

Natalia Ziemba


Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia Za życiem:

Monika Pczelar – inspektor

Lucyna Jarząbek – samodzielny referent


Główna księgowa:

Urszula Broźna


Sprzątaczka biurowa:

Krystyna Skorupka