Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych w dobie koronawirusa

W związku z trwającą sytuacją związaną z koronawirusem kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że: – od dnia 31 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania zmieniony zostaje czas pracy pracowników Ośrodka we wtorki i odbywał się będzie tak jak w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30, – Ośrodek pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta. Kontakt z pracownikami następuje za pomocą rozmowy telefonicznej, lub drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP). Skompletowane dokumenty do przekazania pracownikom Ośrodka można zostawić w przygotowanej urnie w Urzędzie Gminy na poziomie -1.  

DYŻUR TELEFONICZNY RADCY PRAWNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że 25 marca 2020 r. w godzinach od 8.30 do 11.30 radca prawny P. Michał Dyda będzie pełnił dyżur telefoniczny pod nr telefonu 605 147 459. W związku z tymczasowym zawieszeniem dyżurów stacjonarnych, radca prawny będzie pełnił dyżury telefonicznie zgodnie z harmonogramem. Z poważaniem Magdalena Grywalska

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ważną kwestią jest zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, lub w rodzinie, którym członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy.  

WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTY W DOBIE KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM

Drodzy mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne. Aktualna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum jest dla wielu osób niełatwa. Możesz odczuwać lęk i niepokój w związku z zaistniałą sytuacją. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym trudnym okresie możesz zadzwonić do psychoterapeuty Pani Katarzyny Kuziel Rachwał pod nr telefonu 607 270 502 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Z poważaniem Magdalena Grywalska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

Wzory wniosków do pobrania

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać aktualne wnioski m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze. Poniżej link z aktualnymi wzorami. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

KOMUNIKAT DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum, od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmienione zostają zasady przyjmowania stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. W trosce o zdrowie wszystkich oczekujących w kolejce do przyjęcia (często pośród nich znajdują się osoby, które właśnie wróciły z zagranicy) oraz pracowników Urzędu, regularna obsługa stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych została zawieszona do odwołania.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSPARCIA SPECJALISTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum, zostają zawieszone dyżury specjalistów w ramach projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”. Osoby, które są umówione na dyżur w marcu zostaną przyjęte w innym terminie, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. O wznowieniu dyżurów zostaną Państwo poinformowani.   Z poważaniem mgr Magdalena Grywalska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych

Bezpłatne Wsparcie Specjalistyczne w Gminie Łapsze Niżne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację Projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”. Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej).