Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że tutejszy Ośrodek realizuje Projekt „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego
w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej).

Całkowity koszt zadania wynosi 25.440,00 zł, wartość dofinansowania 20.336,00 zł.

Celem wsparcia jest inspirowanie do zmian ukierunkowanych na poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka.

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne, mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów: psychoterapeuty, radcy prawnego i mediatora.