Kadra

Kierownik:

Magdalena Grywalska


Pracownicy socjalni:

Alina Galica – starszy pracownik socjalny, sołectwa: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz.

Maria Łopata – starszy pracownik socjalny, sołectwa: Łapszanka, Niedzica Zamek, Falsztyn.

Monika Kowalczyk – pracownik socjalny, sołectwa: Niedzica, Kacwin, Frydman.


Asystent rodziny:

Agnieszka Timek – Dziadkowiec


Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start, jednorazowego świadczenia Za życiem:

Józefa Kowalczyk – inspektor

Monika Pczelar – samodzielny referent


Główna księgowa:

Urszula Broźna


Sprzątaczka biurowa:

Krystyna Skorupka