Kadra

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej:

Maria Łopata – Kierownik OPS

Alina Galica – starszy pracownik socjalny – rejon: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka.

Monika Kowalczyk – pracownik socjalny – rejon: Kacwin, Niedzica, Niedzica – Zamek,

Anna Działek – pracownik socjalny -rejon: Trybsz, Falsztyn, Frydman

Natalia Ziemba – asystent rodziny – teren: gmina Łapsze Niżne

Józefa Kowalczyk – inspektor ds.świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych

Agnieszka Święty – zastępstwo za referenta ds. świadczeń wychowawczych i alimentarnych

Marta Święty – główna księgowa