Kadra

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej:


Kierownik:

Magdalena Grywalska


Pracownicy socjalni:

Alina Galica – starszy pracownik socjalny, sołectwa: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz.

Maria Łopata – starszy pracownik socjalny, sołectwa: Łapszanka, Niedzica Zamek, Falsztyn.

Monika Kowalczyk – pracownik socjalny, sołectwa: Niedzica, Kacwin, Frydman.


Asystent rodziny:

Agnieszka Timek – Dziadkowiec


Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, dobry start, jednorazowego świadczenia „Za życiem”:

Józefa Kowalczyk – inspektor

Monika Pczelar – samodzielny referent


Główna Księgowa:

Urszula Broźna