Struktura organizacyjna

Zarządzenie nr 021.02.2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych: SC36020082408450