Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy) od października 2019 r. wypłacane będą w dniach 27-30 każdego kolejnego miesiąca.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik OPS w Łapszach Niżnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *