Bezpłatne Wsparcie Specjalistyczne w Gminie Łapsze Niżne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację Projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej).

Celem wsparcia jest inspirowanie do zmian ukierunkowanych na poprawę dostępności do usług pomocy społecznej, rozwój pracy socjalnej oraz podniesienie jakości działalności Ośrodka.

W związku z powyższym w naszej Gminie można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów, m.in.:

psychoterapeuty, radcy prawnego, mediatora. Jest również możliwość skorzystania z pomocy specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łapsze Niżne.

Więcej informacji można uzyskać  w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, bądź pod numerem telefonu 18 262 89 16 w godzinach pracy Ośrodka.

Poniżej przedstawiam harmonogram dyżurów psychoterapeuty, radcy prawnego i specjalisty w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy. Harmonogram dyżurów będzie na bieżąco aktualizowany
i podawany do wiadomości na stronie Gminy Łapsze Niżne i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Specjaliści przyjmują w budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne przy ul. Jana Pawła II 20, w pokoju na poziomie -1 w niżej podanych terminach. Jest możliwość umówienia się ze specjalistami na wizytę telefonicznie pod nr tel. 18 262 89 16.

PSYCHOTERAPEUTA (P. Katarzyna Kuziel-Rachwał):

Dzień Miesiąc Godzina
12 (środa)

19 (środa)

Luty 2020 1230 – 1530

1230 – 1530

04 (środa)

18 (środa)

Marzec 2020

 

1230 – 1530

1230 – 1530

08 (środa)

22 (środa)

Kwiecień 2020 1230 – 1530

1230 – 1530

RADCA PRAWNY (P. Michał Dyda):

Dzień Miesiąc Godzina
26 (środa) Luty 2020 0830 – 1130
11 (środa)

25 (środa)

Marzec 2020

 

0830 – 1130

0830 – 1130

01 (środa)

29 (środa)

Kwiecień 2020 0830 – 1130

0830 – 1130

SPECJALISTA W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE (P. Beata Lutomska. Możliwość umówienia się bezpośrednio ze specjalistą pod nr tel. 509 872 597):

Dzień Miesiąc Godzina
17 (poniedziałek) Luty 2020 1230 – 1530

 

09 (poniedziałek)

23 (poniedziałek)

Marzec 2020

 

1230 – 1530

1230 – 1530

06 (poniedziałek)

27 (poniedziałek)

Kwiecień 2020 1230 – 1530

1230 – 1530

Dodatkowo informuję, że jest możliwość skorzystania z pomocy pozostałych specjalistów i form wsparcia: MEDIATORA, GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE Z PROBLEMAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI, GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI, GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY 18 262 89 16 LUB OSOBISTY W BIURZE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH.

 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapszach Niżnych

mgr Magdalena Grywalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *