KOMUNIKAT DLA SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przystąpił do programu “Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest udzielenie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

– osoby starsze po 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby,

-w szczególnych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby, pomoc może być udzielona osobie przed 70 r. ż.

Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W RAMACH PROGRAMU?

  1. należy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych pod nr tel. 18 265 91 45 i przekazać prośbę o pomoc pracownikowi socjalnemu lub
  2. na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Osoba, która przyjmie zgłoszenie, przekaże prośbę o pomoc do tutejszego Ośrodka przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej,
  3. pracownik socjalny kontaktuje się telefonicznie z osobą potrzebującą wsparcia, weryfikuje zgłoszenie  i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
  4. WAŻNE: Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.