Do 5.01.2021 r. do godz. 10:00 termin składania karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, informuje o naborze wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Udział w Programie ma zapewnić osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną:

– czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,

– wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,

– podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez m.in. naukę technik wspomagania, pielęgnacji.

W ramach Programu można uzyskać wsparcie w następujących formach:

1. świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego w

– miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

– ośrodku wsparcia prowadzonym przez samorząd, innym miejscu wskazanym przez opiekuna, które pozytywnie zaopiniuje gmina;

2. świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w

– ośrodku/ placówce zapewniającej całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

– innym miejscu wskazanym przez opiekuna prawnego lub uczestnika programu, które uzyska pozytywna opinię gminy /powiatu realizującego program.

WAŻNE: w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu solidarnościowego lub z innych źródeł. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” powinny wypełnić kartę zgłoszenia do Programu i złożyć ją na dziennik podawczy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ulicy Jana Pawła II 61 osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (z warunkiem dostarczenia w razie przystąpienia do Programu oryginału Karty) do dnia 5 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. Dostarczone karty pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej i pomogą w podjęciu decyzji o ewentualnym przystąpieniu Gminy do Programu. Kartę zgłoszenia do Programu można pobrać tutaj: Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa

Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc do pracowników socjalnych pod nr tel. 18 265 91 45.

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Grywalska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.