Bezpłatne wsparcie specjalistyczne

Szanowni Państwo,

w ramach “Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne” możecie skorzystać ze wsparcia terapeuty, radcy prawnego, mediatora rodzinnego.

Wsparcie jest bezpłatne i anonimowe. Tutaj HARMONOGRAM I KW. 2021 możecie się Państwo zapoznać z terminami dyżurów.

Harmonogramy będą uaktualniane kwartalnie i publikowane na stronie Ośrodka oraz Urzędu Gminy Łapsze Niżne.

Terapeuta udziela pomocy w formie konsultacji, poradnictwa, terapii dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe związane m.in. z chorobami (m.in. onkologicznymi), niepełnosprawnością, żałobą, zaburzeniami zachowania u dzieci i młodzieży, z uzależnieniami.

Radca prawny udziela informacji, porad, pomocy w przygotowywaniu pism  m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy.

Mediator pomoże w sprawach rozwodowych, o podział majątku po rozwodzie, w sprawach związanych z opieką nad dziećmi, innych sprawach rodzinnych: konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii), spory wynikające z gospodarowania współwłasnością (np. sprawy spadkowe), konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi), pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łapszach Niżnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.