LINIA TELEFONICZNA SPRAWNA

Szanowni Państwo,

informuję, że awaria linii telefonicznej została usunięta i możecie telefonicznie kontaktować się
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska