Grupa wsparcia dla rodziców chcących podnosić swoje kompetencje wychowawcze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych