Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna które wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 roku, a o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym.