„DOPIERO KIEDY DASZ SOBIE PRAWO

CZUĆ SIĘ BEZSILNYM,

BĘDZIESZ MÓGŁ WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻYCIE

DOKŁADNIE W TYM, CO OD CIEBIE ZALEŻY”

Piotr Kropisz SJ