Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2022

W związku z zawartą w 2022 r. umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łapsze Niżne, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 64.360,00 zł, wartość dofinansowania 51.488,00 zł.

Celem wsparcia jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2021

W związku z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łapsze Niżne, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 70.718,75zł, wartość dofinansowania 56.575,00 zł.

Celem wsparcia jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Dofinansowania zadania własnego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2020

W związku z zawartą w 2020 r. umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łapsze Niżne, w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej, Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 72.555,00zł, wartość dofinansowania 58.044,00 zł.

Celem wsparcia jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, dożywianie dzieci, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.