Wspieraj Seniora

Realizacja programu „Wspieraj Seniora” 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przystąpił do realizacji programu “Wspieraj Seniora”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85295 § 2030 klasyfikacji budżetowej.

Całkowity koszt zadania wynosi 26.230,00 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 20.984,00 zł.

Celem programu jest udzielenie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

– osoby starsze po 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby,

-w szczególnych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby, pomoc może być udzielona osobie przed 70 r. ż.

Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.