ZMIANA TERMINU DYŻURU MEDIATORA

Szanowni Państwo,

informuję, że dyżur mediatora w ramach zadania „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne” zostaje przeniesiony z dnia 27 na 20 października 2020 r. od 17:00 do 19:30.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

WAŻNE ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

Od 1 października 2020 r. obowiązuje wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wynosi 900 zł.

Druga bardzo ważna zmiana dotyczy funkcjonowania mechanizmu „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do tych świadczeń. Oznacza to, że przekroczenie kryterium dochodowego, czyli 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, np. o 100 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do świadczeń z Funduszu.

Ważne nr telefonów w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją pandemiczną, na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przekazuję nr telefonu do psychologa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego, a także do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowym Targu. Telefony dostępne całą dobę:

1. Tel . NFZ /psycholog/ – 800 190 590

2. Tel. GIS – 22 250 01 15

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6, telefon (18) 266 31 65, (18) 266 29 14, Fax (18) 266 97 77, gsm 601 563 143 (Telefon dyżurny w dni wolne od pracy oraz święta), 728 980 391 (Telefon całodobowy), e-mail nowytarg@psse.malopolska.plwww https://nowytarg.psse.malopolska.pl/

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych

Informacja dla osób bezrobotnych

Stowarzyszenie PROREW ( Lider) wraz z FUNDACJĄ MOŻESZ WIĘCEJ (Partner) realizują projekt pn. „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2” na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo tutaj: Czas na rozwój

Trwa realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, dla osoby w rodzinie 792 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie w formie:

  • posiłku
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj dalej„Trwa realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu””

KORONAWIRUS A OPS

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie pracowników Ośrodka i Wasze informuję, że z dniem 4 sierpnia 2020 r. Ośrodek będzie przyjmował petentów wyłącznie:

– w maseczkach

– jednorazowych rękawiczkach (lub po zdezynfekowaniu rąk)

– po umówieniu wizyty telefonicznie (18 265 91 45 lub 18 265 93 23)

– zgłaszających się punktualnie (aby uniknąć kolejek).

Do Ośrodka należy wejść pojedynczo.

Proszę o odpowiedzialną postawę i w przypadku złego samopoczucia (np. osłabienie, gorączka, katar, kaszel) nie przychodzić do Ośrodka. Osoby z objawami nie będą przyjmowane. Istnieje możliwość złożenia wniosków elektronicznie, bądź wydrukowania ich z naszej strony, wypełnienia i przesłania drogą tradycyjną (pocztą). Pracownicy Ośrodka pomogą Państwu przez telefon wypełnić wniosek.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego, świadczenia Dobry Start oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są przez pracowników działu świadczeń rodzinnych
w godzinach:

we wtorki od 13:00 do 18:00

poniedziałki, środy-piątki od 7:30 do 13:00.

W pozostałych godzinach dział pracuje wewnętrznie, poświęcając czas na rozpatrywanie wniosków. Przyjęty system ma na celu usprawnienie pracy i szybsze wydawanie informacji/decyzji.

W dalszym ciągu obowiązują wszelkie środki ostrożności, w związku z czym proszę telefonicznie umawiać się z pracownikami na konkretną godzinę tel. 182659145, na spotkanie przychodzić punktualnie w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych
(istnieje możliwość dezynfekcji rąk w Ośrodku). Osoby z objawami chorobowymi (m.in. katar, kaszel) nie zostaną wpuszczone do budynku, pomimo wcześniejszej rejestracji.

 

14 SIERPNIA 2020 r. OŚRODEK NIECZYNNY

Szanowni Państwo,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.