Trwa realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, dla osoby w rodzinie 792 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. W ramach Programu udzielane jest wsparcie w formie: posiłku świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

KORONAWIRUS A OPS

Szanowni Państwo, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie pracowników Ośrodka i Wasze informuję, że z dniem 4 sierpnia 2020 r. Ośrodek będzie przyjmował petentów wyłącznie: – w maseczkach – jednorazowych rękawiczkach (lub po zdezynfekowaniu rąk) – po umówieniu wizyty telefonicznie (18 265 91 45 lub 18 265 93 23) – zgłaszających się punktualnie (aby uniknąć kolejek). Do Ośrodka należy wejść pojedynczo. Proszę o odpowiedzialną postawę i w przypadku złego samopoczucia (np. osłabienie, gorączka, katar, kaszel) nie przychodzić do Ośrodka. Osoby z objawami nie będą przyjmowane. Istnieje możliwość złożenia wniosków elektronicznie, bądź wydrukowania ich z …

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego, świadczenia Dobry Start oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są przez pracowników działu świadczeń rodzinnych w godzinach: we wtorki od 13:00 do 18:00 poniedziałki, środy-piątki od 7:30 do 13:00. W pozostałych godzinach dział pracuje wewnętrznie, poświęcając czas na rozpatrywanie wniosków. Przyjęty system ma na celu usprawnienie pracy i szybsze wydawanie informacji/decyzji. W dalszym ciągu obowiązują wszelkie środki ostrożności, w związku z czym proszę telefonicznie umawiać się z pracownikami na konkretną godzinę tel. 182659145, na spotkanie przychodzić punktualnie w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych (istnieje możliwość dezynfekcji rąk …