KOMUNIKAT DLA SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przystąpił do programu “Wspieraj Seniora”. Celem programu jest udzielenie usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU? – osoby starsze po 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby, -w szczególnych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby, pomoc może być udzielona osobie przed 70 r. ż. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.