Informacja o realizowanym wsparciu w formie poradnictwa – kuratorzy zawodowi oraz poradnictwa/konsultacji/terapii – terapeuta ds. uzależnień

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych bezpłatnie udzielają wsparcia w formie poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego – kuratorzy zawodowi oraz poradnictwa/konsultacji/terapii – terapeuta ds. uzależnień.