Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Programu, powinny wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i do dnia 7 listopada 2022 r. złożyć ją na dziennik podawczy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ulicy Jana Pawła II 61 osobiście lub pocztą tradycyjną lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP: opslapszenizne.

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, informuje o możliwości zgłoszenia chęci udziału w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023” opiekunów osób niepełnosprawnych przez wypełnienie karty zgłoszenia do Programu i złożenia jej w tutejszym Ośrodku do dnia 7 listopada 2022 r. Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście w Ośrodku lub pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 61, 34-442 Łapsze Niżne lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP opslapszenizne.

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że wśród realizowanych przez nas obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym.

Oferta pracy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych zatrudni pomoc administracyjną na umowę o pracę – umowa na czas określony. Więcej informacji znajduje się tutaj: Nabór na pomoc administracyjną