„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne Mieszkanie

Dostępne Mieszkanie – modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.