Bezpłatne zajęcia w ramach programu „Szkoła dla rodziców”

„Szkoła dla Rodziców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Głównym celem Szkoły jest wsparcie rodziców w kształtowaniu dobrej relacji z dziećmi. Dorośli mają możliwość opanowania konkretnych metod wychowawczych. Uczą się jak nawiązywać  efektywną współpracę z dzieckiem.  Kształtują umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań. Dowiadują się jak rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia, a także jak radzić sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka. Warsztaty pomagają dorosłym w wyrażaniu oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane. Otrzymują wiedzę w jaki sposób pomagać dzieciom  w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.

Zajęcia obejmują 10 spotkań  i rozpoczną się od 3 października 2023 r. (wtorek) godz. 16.00