Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Chcemy tworzyć społeczeństwo, które świadomie zapewni wsparcie i opiekę dzieciom, aby mogły rosnąć w bezpiecznym i kochającym środowisku.

Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Konkursie „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby stać się rodziną zastępczą. Od procesu kwalifikacji po integrowanie nowego członka rodziny:

https://rodziczastepczy.pl/ – znajdziesz tu informacje o tym czym jest piecza zastępcza, jak zostać rodzicem zastępczym, jakie trzeba spełniać warunki oraz wszelkie informacje opracowane w bardzo przystępny sposób, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Informacje na temat kampanii oraz możliwości zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Filmik promujący kampanię: