Webinarium pod tytułem „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium pod tytułem  „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja”

Webinarium to organizowane jest w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem  takiego spotkania online jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów  w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Co to jest webinarium? To szkolenie online, prezentacja  przeprowadzona jako transmisja wideo, z wykorzystaniem dźwięku i tekstu w czasie rzeczywistym (na żywo) za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji internetowej.

Spotkanie  w formie webinarium  odbędzie się  w dniu 24 kwietnia 2024 roku od 10:00 do 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy, ul. 3 Maja 16.

 Osoby , które są chętne do wzięcia udziału w takim  spotkaniu prosimy o telefoniczne zgłaszanie się do siedziby   Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych do dnia 19 kwietnia 2024 w godzinach od 7.30 do 15.30. pod nr tel. 18 26 59 145

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych  zapewni transport osobom chętnym do  wzięcia udziału w spotkaniu. Organizacją spotkania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych i udziela szczegółowych informacji dot. projektu.