Bezpłatna aplikacja “Twój Parasol”

Aktualna sytuacja w kraju związana z panującym stanem epidemii i związane z tym ograniczenia w przemieszczaniu się, konieczność pozostawania w domu, może być szczególnie trudna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatna aplikacja “Twój Parasol” może być przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza gdy kontakt ze służbami i konieczność zachowania dyskrecji w sprawach przemocy są utrudnione. Aplikacja “Twój Parasol” to wsparcie i niezbędne informacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Więcej informacji znajdziesz wchodząc na podany niżej link: https://twojparasol.com/

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTARCZANIA LEKÓW DLA OSÓB W KWARANTANNIE

Osoby objęte kwarantanną, w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, które są niezbędne w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej: OPS) i zgłosić potrzebę realizacji recepty.

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych w dobie koronawirusa

W związku z trwającą sytuacją związaną z koronawirusem kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że: – od dnia 31 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania zmieniony zostaje czas pracy pracowników Ośrodka we wtorki i odbywał się będzie tak jak w pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30, – Ośrodek pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta. Kontakt z pracownikami następuje za pomocą rozmowy telefonicznej, lub drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP). Skompletowane dokumenty do przekazania pracownikom Ośrodka można zostawić w przygotowanej urnie w Urzędzie Gminy na poziomie -1.  

DYŻUR TELEFONICZNY RADCY PRAWNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że 25 marca 2020 r. w godzinach od 8.30 do 11.30 radca prawny P. Michał Dyda będzie pełnił dyżur telefoniczny pod nr telefonu 605 147 459. W związku z tymczasowym zawieszeniem dyżurów stacjonarnych, radca prawny będzie pełnił dyżury telefonicznie zgodnie z harmonogramem. Z poważaniem Magdalena Grywalska

DYŻURY TELEFONICZNE PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH

Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ważną kwestią jest zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, lub w rodzinie, którym członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy.  

WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTY W DOBIE KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM

Drodzy mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne. Aktualna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum jest dla wielu osób niełatwa. Możesz odczuwać lęk i niepokój w związku z zaistniałą sytuacją. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym trudnym okresie możesz zadzwonić do psychoterapeuty Pani Katarzyny Kuziel Rachwał pod nr telefonu 607 270 502 w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Z poważaniem Magdalena Grywalska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.