„Dobry start”

p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przypomina, że w ramach Programu „Dobry start”, można ponownie starać się o 300 zł. jednorazowego wsparcia na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start, podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+ można składać:
od 1 lipca 2019 r., wyłącznie w formie elektronicznej przez portal: Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
od 1 sierpnia 2019 r., możliwe będzie złożenie wniosku w formie tradycyjnej (papierowej): w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 18 34-442 Łapsze Niżne (decyduje data wpływu).

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (wrzesień, październik, listopad), wsparcie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *