Wypełnij ankietę dotyczącą Gminy Łapsze Niżne i zadecyduj o jej przyszłości!

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łapsze Niżne na lata 2023- 2027 r., uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Gminy Łapsze Niżne. Pytania, które Państwu zadamy dotyczyć będą aktualnego stanu gminy, spojrzenia w przyszłość, a także Państwa oczekiwań i aspiracji. Prosimy o nie pomijanie pytań, a w przypadku gdy nie znajdą Państwo odpowiedzi dokładnie oddającej Państwa opinię, o zaznaczenie tej najbardziej bliskiej Państwa opinii.

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, ankieta zostanie automatycznie odesłana do osoby koordynującej prace nad strategią. Badanie trwa do 30 kwietnia 2022 r. i jest to ostateczny termin przesłania ankiety. Prosimy zatem o jak najszybsze jej wypełnienie.

Uwaga: w badaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne, tylko jeden raz, w wybranej przez siebie formie. Dla tych Państwa, którzy zechcą wypełnić ankietę w wersji papierowej, jej wzór można pobrać poniżej, z załącznika.

Ankieta jest także dostępna w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych. Wypełnione papierowe ankiety należy oddać do skrzynki pocztowej na bocznej ścianie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej albo złożyć osobiście w godzinach pracy OPS.


Załącznik:

Ankieta w ramach Diagnozy Lokalnych Problemów Społecznych Gminy Łapsze Niżne